Akcija mladih i Živi zid treća i jedina prava opcija u Gradu Rijeci!

Nakon predstavljanja programa očekujemo još i jaču podršku ;)
Rijeka ima alternativu!