Grad Rijeke zamjenom zemljišta oštećen je za 300.000€!

Grad Rijeke zamjenom zemljišta kod gradnje dvorane na Zametu oštećen je za 300.000€!

Na aktualnom satu današnje posljednje sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke postavio sam pitanje koje smo dobili pismom od jedne razočarane riječanke.

U pismu se traže odgovori kako je moguće da je Grad Rijeka dopustio da se kod otkupa/zamjene zemljišta potrebnog za izgradnju sportske dvorane na Zametu pogodovalo privatnoj osobi na način da se gradska imovina ošteti za 300.000€!?