Moja vizija Klobučarićevog trga za godinu dana

Alternativa za Rijeku
RIJEKA može!

Ovo je moja vizija kako bi Klobučarićev trg, prostor ispred Osnovne škole Nikole Tesle, mogao izgledati za manje od godine dana, Rijeka treba biti grad koji se razvija, Rijeka MOŽE!

Jedan dio prostora, do same škole, bit će rezerviran za djecu i njihove potrebe da se mogu rekreirati i družiti na zraku van zidova svoje škole. Ostatak trga biti će rezerviran za travnjak i drveća s klupicama za odmor.

Grad Rijeka je potrošio 21,5 mil. kuna za pripremu propalog i nerealiziranog projekata knjižnice na Klobučarićevom trgu od kojeg se na kraju i odustalo zbog problema u statici podzemne garaže.

Osobno sam zajedno s Akcijom mladih apelirao na neiskorišteni prostor ispred OŠ Nikole Tesle i predlagao sam što kroz akcije što u Gradskom vijeću da se ovaj prostor uredi na adekvatan način za što Obersnel nije imao sluha te nije vratio djeci igralište.

Klobučarićev trg je prije izgradnje garaže bio jedan od rijetkih parkova i mjesta za druženje građana u centru grada.

Sve parkove treba urediti i voditi brigu o njima, ima rješenja koja su jednostavna, ali vladajući za zelene površine nemaju sluha.

Ovo je samo vizija, projekcija kako bi park ispred osnovne škole Nikole Tesle mogao izgledati, sve projekte kao gradonačelnik ću definirati zajedno sa građanima.

#AlternativaZaRijeku