SNAGA (članovi udruge Franak) je dio Alternative za Rijeku!

Od danas je i SNAGA (članovi udruge Franak) dio Alternative za Rijeku!

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji Predsjednik Stranke narodnog i građanskog aktivizma - SNAGA-e (u kojoj su svi članovi ujedno i aktivisti UDRUGE FRANAK) Goran Aleksić došao je u Rijeku podržati  Alternativu za Rijeku te moju kandidaturu za gradonačelnika.

  Na konferenciji sudjelovao je predsjednik Akcije mladih te zajednički kandidat Akcije mladih, Živog zida i SNAGE za župana Primorsko-goranske županije – Bojan Kurelić.
 
 Danas sam istaknuo jednu od glavnih smjernica programa Alternative za Rijeku, a to je rješavanje stambenog pitanja.

 Rješavanje stambenog pitanja jedan je od ključnih prioriteta gradske vlasti koja želi privući i zadržati radno aktivno stanovništvo u svom gradu. Uz sve probleme koje svjedočimo na tržištu nekretnina očito je da se model stambenog zbrinjavanja hitno mora mijenjati.

 Za tu svrhu moj plan je uvesti novi model stambenog zbrinjavanja kroz uspostavu Riječkog stambenog fonda čiji je cilj građanima osigurati prihvatljive stambene kvadrate bez da ih se prepusti na milost i nemilost banaka. Riječki stambeni fond će graditi stanove za dugoročni najam i za prodaju, te tako otvoriti pristup tržištu nekretnina i osobama s nižim primanjima.

 Fond će funkcionirati po principu javno privatnog partnerstva između grada i građana koji kupuju, odnosno unajmljuju nekretnine, a cijene će biti bazirane prema trošku gradnje, a ne prema modelu maksimiziranja dobiti kao što je to danas slučaj.

 Prosječna cijena izgradnje stambenog kvadrata danas je oko 800 eura, dok su prodajne cijene oko 1400 eura. Za razliku od privatnih investitora grad nema motiv da maksimizira dobit već da osigura svojim građanima da zadovolje svoju osnovnu životnu potrebu.

 Također, bitna stvar je da ovim modelom cijene nekretnina neće biti vezane valutnom klauzulom već će biti isključivo u kunama čime će se građane zaštititi od valutnih špekulacija i štetnih kreditnih ugovora. Grad ima financijsku snagu da na novčanom tržištu pribavi najjeftiniji kapital, a te prednosti će kroz Riječki stambeni model prenijeti na građane.

 Riječki stambeni fond neće biti baziran samo i isključivo na principu tko ponudi najviše,  već će voditi računa da omogući stambeno zbrinjavanje svim dobnim i socijalnim skupinama. Ovaj stambeni model omogućit će da za rješavanje stambenog pitanja ne bude presudna isključivo materijalna situacija.

Alternativa za Rijeku
Akcija mladih - Živi zid - Snaga

#AlternativaZaRijeku